Adresy

Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego
ul. Obozowa 85
01-425 Warszawa
wtorek 10.00-16.00 i czwartek 16.00-20.00
Szkoła Podstawowa im.Armii Krajowej Grupy Kampinos
ul. Warszawska 697
05-850 Borzęcin Duży
poniedziałek 15.00-19.00

Mapka